Magnhild Folkvord

Journalist og forfattar

Magnhild Folkvord er journalist og forfattar, gav ut "Sekstimarsdagen: Den neste store velferdsreforma?" i lag med Ebba Wergeland i 2008.

Medlem av Aksjonskomiteen for sekstimarsdagen.