Magnus Ekeland

Antropolog

Sosialantropolog, utdannet ved Universitet i Oslo.

Masteroppgaven var basert på et halvt års feltarbeid i Suva, Fiji og tok for seg temaer som lykke, det gode liv og arbeid. For tiden jobber jeg som frilansantropolog.