Mathias Barra

Matematiker, samfunnsøkonom, seniorforsker og leder av SEVPRI-prosjektet

Mathias Barra (f. 1977) er matematiker, samfunnsøkonom og seniorforsker ved Helsetjenesteforskningen (HØKH), Ahus. Barra arbeider med matematisk modellering av pasientforløp, helseøkonomi, statistikk og livskvalitetsforskning. Han leder for tiden forskningsprosjektet «Alvorlighet og helseprioriteringer» (SEVPRI), som er finansiert av Norges forskningsråd. SEVPRI varer fra 2020 til utgangen av 2024 og studerer alvorlighetskriteriet for helseprioriteringer i det norske helsevesenet.