Ole Frithjof Norheim

Lege, professor, leder av BCEPS og Bioteknologirådet

Ole Frithjof Norheim (f. 1965) er lege, professor og leder for Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS), Universitetet i Bergen og leder av Bioteknologirådet. Han er også adjunct professor ved Harvard T. H. Chan School of Public Health. I Norge har Norheim blant annet ledet en norsk offentlig utredning (2014) for helseprioriteringer. Norheim er en ledende forsker innen helseprioriteringer.