Mathilde Fasting

Mathilde Fasting arbeider som siviløkonom og idéhistoriker og har i tillegg ansvar for fundraising i Civita. Mathilde har skrevet flere bøker, blant annet Den norske Velferden, Valgfrihet, Borgeren og fellesskapet, Vilje til å lykkes og Har vi råd til fremtiden? Hun har også skrevet boken Etter historiens slutt: Samtaler med Francis Fukuyama, som også er utgitt i USA i en utvidet versjon, After the End of History. Sammen med professor i historie Øystein Sørensen, har hun skrevet boken The Norwegian Exception: Norway’s Liberal Democracy since 1814. Hun er vert for Civitas ukentlige podcast, «Liberal halvtime», sammen med Eirik Løkke. Mathilde er siviløkonom fra NHH, har en bachelor og en master i idéhistorie fra Universitetet i Oslo og er dr.rer.pol. med en doktorgradsavhandling om økonomen og juristen Torkel Aschehoug. Hun har arbeidserfaring fra privat næringsliv.

Kilde: Civita
Foto: CF Wesenberg/kolonihaven.no