Marthe Hammer

Gruppeleiar for SV på fylkestinget i Vestland.

Marthe Hammer er samfunnsøkonom og gruppeleiar for SV på fylkestinget i Vestland. Tidlegare har ho vore sentralstyremedlem i SV samt fagleiar innan forsking og innovasjon på Haukeland Universitetsjukehus.