Michael Tetzschner

Medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité for Høyre.

Michael Tetzschner er medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité for Høyre.