donald trump erna solberg foto Stein J. Bjørge Aftenposten
FOTO: Stein J. Bjørge/Aftenposten/SMK/Flickr cc

Helt uaktuelt for Høyre å gå ut av IDU

Høyrefolk flest anser seg som gode venner av USA og det transatlantiske forholdet. Det er helt avgjørende for Norges velferd og sikkerhet.

(Dette er et svarinnlegg til Wegard Harsviks tekst “Høyres samarbeid med Trumps republikanske parti” i Agenda Magasin, der han skriver: “Det er oppsiktsvekkende at Høyre og Erna Solberg fortsatt mener at de deler mål, ideologi og grunnleggende tankesett med Donald Trump og det republikanske partiet. Det kan man ikke flåse seg bort fra”. Red.anm.) 

International Democratic Union (IDU) består av 80 kristeligdemokratiske, konservative og liberale partier i 60 land og i fem verdensdeler. Det republikanske parti er også ett av disse.

Høyre har etter hvert også hatt bilaterale kontakter til det demokratiske parti i USA, uten at man har måttet velge side mellom de to store «presidentpartiene».

Selv om USAs demokratiske institusjoner står overfor mange uløste oppgaver, og den sittende president har valgt en splittende retorikk i sine utmeldinger til offentligheten i inn- og utland, er landet grunnleggende robust nok til å korrigere feil gjennom åpen debatt og demokratiske prosesser.

For å bli opptatt som medlem i IDU er det et krav at medlemspartiene deltar i , organiserte frie og demokratiske valg. Partier som ikke tilfredsstiller slike krav blir ikke sluppet inn. Og etter nærmere undersøkelser kan eksklusjon være en sanksjon dersom et parti undergraver dette prinsippet i sitt hjemland.

Det selvsagt at ikke noe nasjonalt parti som er med i gruppen, som hefter for synspunkter ytret av andre medlemmer.

Dette gjelder i enda større grad enkeltspørsmål som diskuteres internt i Det republikanske partiet i USA, så vel som hos andre medlemmer. Tross ulik historie og forskjelligartet politisk kultur, ligger det en stor verdi i å kunne møtes. Vi har tidligere bemerket at Arbeiderpartiet gjennom en årrekke har funnet det mulig å delta i internasjonalt samarbeid med sosialistiske partier som undergravet demokrati og menneskerettigheter.

Høyre har etter hvert også hatt bilaterale kontakter til det demokratiske parti i USA, uten at man har måttet velge side mellom de to store «presidentpartiene».

En del forhold i USA nylig antyder at disse problemer kan være forbigående.

Høyrefolk flest anser seg som gode venner av USA og det transatlantiske forholdet. Det er helt avgjørende for Norges velferd og sikkerhet. Det er også et sideblikk til norske interesser at vi har et åpent og godt forhold til politiske partier i USA.  Vi behøver er altså ikke være enige i alt.

Ingen av de foregående momentene – som i sin natur er bilaterale – impliserer noe problematisk forhold mellom IDUs 80 medlemspartier og Høyre. Men i overfor USA er det også en mulighet for kontakt og påvirkning ved å delta, og for å finne mange norske samarbeidspartnere som sammen og koordinert vis kan lufte sine bekymringer over utviklingstrekk i det republikanske parti spesielt, eller USA generelt.

En del forhold i USA nylig antyder at disse problemer kan være forbigående.