Monica Skjold

Lærer

Monica Skjold jobber som ungdomsskolelærer i Bergen. På skolen der hun jobber er 25 forskjellige nasjoner representert.