Morten Myksvoll

Morten Myksvoll (f. 1986) er dagleg leiar i Forum Nye Bergensbanen, og driv nettstaden tyrkiskpolitikk.no.