Nicolay B. Johansen

Kriminolog og forfatter

Kriminolog, for tiden ansatt på Politihøgskolen i Oslo, og forfatter av boken "Hva er kriminalitet" fra 2020