Nina Sølvberg

Ph.D. student, institutt for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole

Nina Sølvberg har bachelorgrad i «fysisk aktivitet og helse» og mastergrad i «idrettsmedisin» fra Norges idrettshøgskole.

Hun er nå Ph.D. student ved institutt for idrettsmedisinske fag på Norges idrettshøgskole med et prosjekt som omhandler seksuell trakassering blant elever på toppidrettsgymnas og ordinære videregående skoler i Norge.

Forskningsområder: Seksuell trakassering, psykisk helse, unge idrettsutøvere, spiseforstyrrelser.