Oslo mot rasisme

Oslo Mot Rasisme er et lederløst aktivistnettverk og vil ikke la enkeltpersoner stå fram med navn, fordi det foreligger trusler om politianmeldelse. Agenda Magasin kjenner innsendernes identitet.