Øyvind Rabbås

Professor, filosofi

(Foto: Alf Øksdal, UiO)

Øyvind Rabbås er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han har sin doktorgrad fra Princeton University på en avhandling om Platons tidlige dialoger. Han har vært ansatt ved UiO siden 1997, siden 2007 som professor.

Rabbås arbeider primært med antikkens filosofi, særlig Sokrates, Platon og Aristoteles, men også med etikk, både i et historisk og i et systematisk perspektiv.

Blant hans publikasjoner er oversettelser av Platons Theaitetos (2004) og Aristoteles’ Den nikomakiske etikk (1998, 2013), samt artikkelsamlingen The Quest for the Good Life. Ancient Philosophers on Happiness (Oxford University Press 2015), som han var hovedredaktør for og bidragsyter til.