Per Botolf Maurseth

Per Botolf Maurseth er samfunnsøkonom og arbeider som førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI.

Han arbeider med internasjonal økonomi, utviklingsøkonomi og økonomisk vekst. Han var statssekretær i Kunnskapsdepartementet i 2006-07.

Maurseth var medlem i Olsen-utvalget som utredet betydningen av globale miljøproblemer for norsk politikk i 2010 og i Øie-utvalget som foreslo ny lov om barnehager i 2012.