Per Trygve Hoff

Nestleder i finansutvalget, Oslo Høyre.

Per Trygve Hoff er nestleder i finansutvalget, Høyre.