FOTO: Kaja Bruskeland & Elen Sonja Klouman

I krig og valgkamp er tydeligvis alt lov

Det er åpenbart at venstresidens tankesmie Agenda har en agenda. Å ukritisk spinne videre på grunnløse påstander, er åpenbart en av dem.

Hvis det stemmer at det mangler en milliard i Oslo Høyres alternative budsjett for 2023, slik Nettavisen med god hjelp av Arbeiderpartiets selvutnevnte kommunerevisor Andres Halse hevder, forstår jeg at Agendas leder Trygve Svensson kan ha et poeng i sin tekst i Agenda Magasin.

Det avgjørende ordet er «hvis», for hva om det ikke stemmer?

Det skriver han selvsagt ingenting om, for det passer ikke til historiefortellingen.

Det trodde vi Arbeiderpartiet, Nettavisen og Tankesmien Agenda visste, men åpenbart ikke.

Tanken ser ikke ut til å ha streifet Svensson. Han burde ha lest hva Nettavisen skriver litt grundigere og ikke tatt alt han leser for god fisk. Journalisten sier rett ut at «mer konforme aviser har takket nei til saken, fordi den var for komplisert å gjøre forståelig for leserne,» men han tar utfordringen på strak arm. Det er en sporty innstilling, men han burde trolig latt være.

For å bli klokere på hvordan Høyre vil endre Oslo dersom vi vinner makten, forklarer han at man «kan lese budsjettet Høyre går til valg på.»

Hvordan kan man kreve inn en piggdekkavgift som er ulovlig? Hvordan kan du redusere antall ansatte i Oslobygg kraftig på ett år uten å bryte rettighetene til de ansatte? Hvordan kan du spare penger på avdrag på kjøp av eiendom samtidig som du stemmer for alle forslag til tomtekjøp? Hvordan kan du bruke 700 millioner av kommunens sparepenger i 2023, uten at det går ut over kommunens økonomi i framtida?

Det lurer Svensson på, og under er svarene. Men det viktigste først:

Høyre går ikke til valg på alternativet budsjett for 2023. Det trodde vi Arbeiderpartiet, Nettavisen og Tankesmien Agenda visste, men åpenbart ikke. Høyre går til vårt program som gjelder fra 2023 til 2027. Alternativt budsjett for 2023 viser en retning, men det er ikke et dokument som sier noe om hvordan vi vil finansiere våre valgkampløfter over den neste fireårsperioden, som er det Halse påstår.

Dette er penger vi ville lagt inn igjen i årets, eller neste års budsjett, når den tid kommer.

Først trenger vi å vite hva Oslo kommune har å rutte med de fire årene, men siden verken byrådet eller regjeringen har lagt frem budsjettforslagene for neste år så kjenner vi ikke det økonomiske handlingsrommet for kommunen. Verken for neste år, og heller ikke årene som følger.

1. Dagens ordning med innkreving av penger til piggdekkavgift har gått ut på dato. Det er altfor mange som ikke betaler. Kommunen ville fått inn anslagsvis 60 millioner kroner ekstra om innkreving ble automatisert, i stedet for at bilistene kjøpte seg et klistremerke til å ha i vindusruta.

Piggdekk sliter veidekket, og forurenser mer enn nødvendig. Om Arbeiderpartiet ønsker å endre måten avgiften innkreves på, og redusere utslippene fra trafikken, kan de gå til sine venner i regjeringen og på Stortinget og hjelpe Høyre med en lovendring.

Vårt forsiktige anslag før jul i fjor var at om lovendringen fant sted i løpet av året ville Oslo tjent 10 millioner i 2023. Dette er uansett småpenger i et budsjett på totalt 90 milliarder kroner.

Sagt enkelt – de fant frem kredittkortet og håpet det skulle gå bra.

2. Vi har foreslått å spare inn 17 millioner kroner på synergieffekten av å slå Oslobygg sammen tre andre kommunale foretak. Det er Halse som ganger tallet med 4, og får 68 millioner. Høyre går ikke til valg på å si opp kommunalt ansatte, men det er nesten 4000 som slutter å jobbe i Oslo kommune hvert år. Enten fordi de starter å jobbe et annet sted, eller går av med pensjon.

Om 15 av Boligbyggs om lag 600 ansatte slutter eller omplasseres vil Høyre ha inndekning for budsjettposten. Selvsagt er det penger å spare om man ikke automatisk erstatter hver eneste som slutter.

3. Det er riktig at Høyre har støttet de fleste av kommunen strategiske tomtekjøp, men vi skulle gjerne sett at kommunen solgte mer av det vi ikke trenger. Vårt kutt skyldes en halvering av potten byrådet har satt av for uforutsette tomtekjøp, en pott som ofte bare videreføres fra ett år til det neste.

Det er åpenbart at venstresidens tankesmie Agenda har en agenda.

4. Rett etter at byrådet høsten i fjor lanserte budsjettforslaget for 2023 endret regjeringen over natten skatteordning på vannkraft og byrådet manglet plutselig en milliard kroner. Kommunen KUNNE, og burde, redusert utgiftene tilsvarende, men gjorde det ikke. I stedet plyndret de et av kommunens pensjonsfond, og kommunens disposisjonsfond for å la være å redusere aktiviteten. Sagt enkelt – de fant frem kredittkortet og håpet det skulle gå bra.

Det gjorde det, for allerede i mai, bare seks måneder senere, ramlet det plutselig inn 3,4 milliarder kroner ekstra i kommunekassa. I stedet for å ta av fremtidige pensjonsinntekter lånte vi også penger av kommunens disposisjonsfond, kall det en kommunal sparekonto, for å få vårt budsjett for 2023 til å gå opp. Dette er penger vi ville lagt inn igjen i årets, eller neste års budsjett, når den tid kommer. Akkurat som byrådet gjorde. Der har du mesteparten av milliarden som «mangler».

Det er åpenbart at venstresidens tankesmie Agenda har en agenda, og å ukritisk spinne videre på grunnløse påstander er åpenbart en av dem. I krig og valgkamp er tydeligvis alt lov.