Raino Malnes

Professor i statsvitenskap, UiO

Raino Malnes er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han underviser i politisk teori og samfunnsfagenes vitenskapsfilosofi, og har skrevet og redigert en rekke bøker.

Den første er "The Hobbesian Theory of International Conflict" (1993), det hittil siste er antologien "Demokrati: historien og ideene" (2015; medredaktør D.E. Thorsen).

Malnes skriver for tiden på to bokmanuskripter - "A philosophical primer for political scientists" og "Samfunnsfilosofi". Han redigerer en artikkelsamling - "Velkommen til studiet av politikk" - som publiseres høsten 2016.