Rania Jalal Al-Nahi

Student og samfunnsviter

Rania Jalal Al-Nahi, bachelor i statsvitenskap, menneskerettigheter og flerkulturell forståelse og Midtøsten-studier.

Masterstudent ved Det teologiske fakultet, UiO.

Jobber i Hikmah-huset som formidler forskningsbasert kunnskap om islam: feminisme i islam, kvinnelig autoritet og lederskap, og progressiv islam.