Rania Jalal Al-Nahi

Teologistudent og samfunnsviter

Rania Jalal Al-Nahi studerer teologi ved UiO, og har som mål å bli Norges første kvinnelige imam
Hun kom til Norge fra Irak som 4-åring
Ved siden av studiene jobber hun som prosjektleder i organisasjonen Født fri