Reidar Strisland

Samfunnsgeograf og leder, Rødt Blindern

Reidar Strisland er leder i Rødt Blindern

Han har bachlorgrad i Samfunnsgeografi og går på Praktisk-pedagogisk utdanning.

Han har bakgrunn fra sentralstyre i Natur og Ungdom, og har vært valgkampsekretær i både Rød Ungdom og Rødt Oslo.

Reidar følger amerikansk valgkamp tett på nett, via sosiale medier og konvensjonelle medier. Deriblant den progressive youtube-kanalen The Young turks.

Twitter
Følg Reidar på Twitter