Reidun Berntsen Heggen

Reidun Berntsen Heggen er politisk nestleder i Ungdom mot EU. Hun bor og studerer statsvitenskap i Tromsø. For tiden skriver hun på en masteroppgave om norsk innvandringspolitikk. Hun er også vara for Sosialistisk Venstreparti i kommunestyret i Tromsø.