Sigurd Oland Nedrelid

Masterstudent, samfunnsgeografi

Sigurd Oland Nedrelid er sisteårs masterstudent i samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo.

Masteroppgaven til Sigurd handler om stedsfølelse og politiske prosesser i utviklingen av Oslos småhusområder.

Ved siden av studiene har Sigurd hatt vikariater innen byutvikling og journalistikk i kraft- og energispørsmål.

Han er opptatt av sosial og miljømessig bærekraft og demokratisk medvirkning i byutviklingsprosesser, og samspillet mellom sosiokulturelle verdier og byens fysiske landskap.