Tone Standal Vesterhus

Masterstudent, samfunnsgeografi

Tone er sisteårs masterstudent i samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo.

Hun skriver masteroppgave om unge menneskers bruk av offentlig rom i Mathareslummen i Nairobi, Kenya.

Hun har fordypet seg i byutvikling gjennom studiene, som praktikant i UN-Habitat og som ungdomsdelegat til FN innen urbanisering.

Hun er opptatt av bærekraftig urbanisering, klimaspørsmål og unges deltakelse i styresett.

Tone har vært aktiv i studentpolitikken, blant annet som leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus. Hun er nå styreleder i studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.