Silje Volden

Silje Volden er 41 år og trebarnsmor. Hun jobber i helsevesenet innen Boa. Er også under utdanning som helsefagarbeider. Ivrig fotballmamma.