Simen Sætre

Simen er forfatter og journalist. Han har skrevet en rekke sakprosabøker, blant annet "Tolken" og "Fjordman" og jobbet mange år i Morgenbladet. Hans nyeste bok er "Den nye fisken", om oppdrettslaksens historie, skrevet i samarbeid med Kjetil S. Østli.