Sissel M. Rasmussen (foto)

Journalist og fotograf

Sissel M. Rasmussen (f. 1958) er utdannet tannpleier, men byttet senere yrkeskarriere til fotograf. I 1991 begynte hun i LO-Aktuelt som fotojournalist, og jobber fremdeles som journalist og fotograf i LO Media.

Foto: Martin Guttormsen Slørdal.