Stein Reegård

Seniorrådgiver, LO

Stein Reegård er seniorrådgiver i LO. Han var LOs sjeføkonom i perioden 1993-2017.

Reegård er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo i 1976 og hadde sin første ordinære jobb i Finansdepartementet.

Han har vært økonomisk rådgiver i Stortinget og var statssekretær i to departementer ila perioden 1986-91

Utgivelser:

"Nasjonaløkonomi : en guide til økonomisk politikk", Gyldendal 2018

"Økonomi uten grenser", Gyldendal 2000

Samfunnets økonomi : en innføring, Gyldendal 1995