Sverre Laurits Øverland

Elev

Sverre Laurits Øverland er 18 år gammel og bor i Stavanger. Han er avgangselev ved St.Olav videregående skole, hvor han har gått på språk-samfunn- og språklinjen. Han har interesse for samfunn og økonomi, samt idrett, særlig fotball og håndball.