Torbjørn Urfjell

Direktør, Virke Produsentforening.

Torbjørn Urfjell er direktør, Virke Produsentforening.