Tor Wallin Andreassen

Professor

Tor Wallin Andreassen, PhD, er professor og leder av Senter for Tjenesteinnovasjon ved Norges Handelshøyskole.

Han har bakgrunn fra næringslivet og ulike universiteter og handelshøyskoler: Handelshøyskolen BI, Vanderbilt University, University of Queensland, og University of Maryland. Han har hatt forskningsopphold ved Stanford University og Maastrich University.

Andreassen har publisert en rekke vitenskapelige artikler og lærebøker og vunnet flere priser for sin forskning. Han har sin utdanning fra Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI, og Stockholm University – school of business.