Vemund Aarbakke

Førsteamanuensis, Universitetet i Thessaloniki

Vemund Aarbakke er førsteamanuensis ved Aristotle University Thessaloniki i Hellas. Han har i en årrekke jobbet med historiske og statsvitenskapelige emner knyttet til Hellas, Tyrkia og Balkan generelt.