Vera Sofie Borgen Skjetne

Vera Sofie Borgen Skjetne er masterstudent i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har tatt fag i kjønnsstudier ved Humboldt Universitet i Berlin. Hun skriver for tiden masteroppgave om kjønnsrettferdighet i EUs menneskehandelspolitikk ved ARENA Senter for Europaforskning.