William Sem Fure

Lektor og frilansskribent

William Sem Fure jobber som tysklektor og frilansskribent. Han har tidligere arbeidet som havfisker i Barentshavet, Nordsjøen og Vesterhavet.