Yana Rodgers

Yana Rodgers er professor i kjønnsstudier ved Rutgers University, og var president i the International Association for Feminist Economics (IAFFE) fra 2013 til 2014.

Rodgers har vært konsulent for the Asian Development Bank, the World Bank og FN. Hun har skrevet en rekke tidsskriftartikler om økonomi, og har skrevet to bøker: Maternal Employment and Child Health og The Global Gag Rule and Women's Reproductive Health. Hun har vært medredaktør i tidsskriftet Feminist Economics siden 2005.