FOTO: Gage Skidmore/Flickr cc

Flere aborter etter amerikanske kutt

Abort-tallene stiger verden over etter amerikanske kutt i abortklinikker og kvinnehelse.

Som en oppfølging av republikanernes ønske om å kutte i finansieringen til Planned Parenthood, annonserte Trump-administrasjonen 22. februar at de ville kutte den økonomiske støtten til helsetilbud som også utførte aborter.

Dette vedtaket blir innenlandsversjonen av the global gag rule som Trump innførte i 2017. Her blir bistanden kuttet fra organisasjoner i utlandet som utfører – eller snakker om – aborter, herunder den internasjonale Planned Parenthood-føderasjonen.

Først innført under Ronald Reagan i 1984, har the global gag rule blitt fjernet av alle demokratiske presidenter og gjeninnført av alle republikanske, som et bilde av hvor partipolitisk potent abortspørsmålet er i USA.

nyhetsbrevet

Tilhengere av the global gag rule sier at å kutte i støtte til de som utfører aborter vil føre til færre aborter. Likevel fant forskere fra Stanford University i 2011 at regelen gjorde det dobbelt så sannsynlig at kvinner i Afrika sør for Sahara skulle ta en abort.

Flere aborter i Latin-Amerika og Afrika

Min nye studie, publisert november 2018, bekrefter disse funnene i Afrika og viser at the global gag rule hadde enda større effekt i Latin-Amerika. Gjennom å analysere abort-data fra 51 utviklingsland mellom 2001 og 2008 – som omfatter 6,3 millioner gravide kvinner – fant jeg at kvinner i Latin-Amerika foretok abort tre ganger så ofte når the global gag rule var gjeldende.

Som en følge av dette økte andelen graviditeter som endte med abort fra 23 prosent i 1994, under Clinton-administrasjonen, til 32 prosent i 2010, etter to perioder med Bush.

I USA, hvor abort er lovlig, ender 18 til 23 prosent av alle graviditeter med abort.

En amerikansk lov rammer kvinner i utlandet

Kutt i finansiering under the global gag rule fører til kutt i bemanning i helsetjenesten, stenging av klinikker og mangel på prevensjon. Uten familierådgivning og prevensjon blir det flere uintenderte graviditeter – og, følgelig, flere aborter.

En rekke studier bekrefter at å gjøre abort vanskeligere ikke forhindrer at aborter skjer. Det gjør dem bare mindre trygge, fordi abortene ikke nødvendigvis utføres i sterile omgivelser og med kvalifiserte leger.

KILDE: The Lancet/The Convercation CC

Svært katolske Latin-Amerika har veldig restriktive abortlover. Seks land, herunder Honduras, Nicaragua og El Salvador, har totalforbud mot abort. Andre tillater det bare i ekstremtilfeller som voldtekt, insest eller hvis det er fare for kvinnens helse.

Latin-Amerika har også verdens høyeste tall for ulovlige aborter, ifølge en studie fra The Lancet i 2017. 75 prosent av alle aborter i Latin-Amerika er illegale.

Siden Trump gjeninførte the global gag rule i 2017 har helsearbeidere i utviklingsland rapportert om drastisk nedgang i tilgjengeligheten av prevensjon, seksualundervisning for ungdom og støtte til familieplanlegging

Hvis USA følger denne trenden, vil the gag rule dytte opp aborttallene også der.

Denne artikkelen har også stått på trykk i The Conversation, og er republisert her under en Creative Commons-lisens. Oversatt fra engelsk av Axel Fjeldavli.

nyhetsbrevet