Elżbieta Korolczuk abort polen
FOTO: Mattias Lundblad

Abortkampen fortsetter i Polen

Protestene mot et totalforbud mot abort i Polen ble en internasjonal nyhet i høst. Forbudsforslaget ble nedstemt, men kampen for reproduktive rettigheter fortsetter.

Feminister verden over ble inspirerte av Czarny-protesten, kvinnestreiken i oktober i 2016, som presset den polske regjeringen til å stemme ned lovforslaget om et totalforbud mot abort.

Dette var ikke det første forslaget om å innføre et forbud mot abort – det legges fram et omtrent hvert år. Akkurat dette forslaget ble lagt fram av Ordo Iuris, en organisasjon som verner om livet fra befruktningsøyeblikket og ekteskapet som en heteroseksuell institusjon.

– I Polen kan den som samler inn 100 000 underskrifter i løpet av tre måneder, legge fram et lovforslag i parlamentet. Så om du står utenfor en kirke og spør folk om de vil forsvare uskyldige babyer som myrdes, kommer de selvsagt til å skrive under. Men denne gangen innså folk at det faktisk kunne bli en virkelighet. Forslaget ble støttet av statsministeren, så det var en reell trussel, sier Elżbieta Korolczuk.

Før 2016 eksisterte det en oppfatning om at det polske sivilsamfunnet var underutviklet.

Elżbieta Korolczuk er kjønnsviter, feministaktivist og forsker innen sosiale protestbevegelser. Hun mener at det var flere faktorer som gjorde protestene vellykkede. For det første var mange mennesker allerede aktive i protester mot regjeringspartiet Lov og Rettferdighet.

– Før 2016 eksisterte det en oppfatning om at det polske sivilsamfunnet var underutviklet, men plutselig begynte folk å mobilisere seg i tusentall. Det var demonstrasjoner stort sett hver helg for demokrati, pressefrihet, konstitusjonsutvalget, miljøet, utdanning, alt. Så det er delvis derfor abortprotestene fikk den framgangen de gjorde, sier Elżbieta Korolczuk.

Elżbieta Korolczuk forteller at folkebevegelsene i Polen har skutt fart de siste årene. Foto: Mattias Lundblad.

En del av initiativene som dukket opp i sammenheng med abortprotestene har vokst til å bli bevegelser, som for eksempel Dziewuchy dziewuchom (tilnærmet «Jenter for jenter»). De startet som et internett-opprop for fri abort, tilgang til prevensjonsmiddel og seksualundervisning. Innen bare noen få dager hadde 100 000 mennesker tilsluttet seg. De feiret nylig ettårsjubileum som riksdekkende organisasjon med lokale aktivistgrupper i flere polske byer.

Den andre faktoren var at de fikk media med seg. Risikoen for at kvinner skulle tvinges til å føde barn etter en voldtekt, eller om de var for syke til engang å overleve en fødsel, ble løftet fram og diskutert i media.

Den tredje faktoren var selve loven. Det inngikk i forslaget at kvinner som gjennomførte en abort kunne straffes med fengsel i opptil fem år, noe som var en radikal endring fra den nåværende situasjonen der abort er tillatt i visse situasjoner: etter en voldtekt, ved risiko for den gravides helse eller om fosteret er skadet.

Elżbieta Korolczuk sammenlikner situasjonen med det amerikanske forsvarets motto «don’t ask, don’t tell». Den som har råd, kan ta abort, og alle vet om det.

Kvinner forventes å bli hjemme en viss tid og bearbeide aborten, når vi vet at det første mange vil gjøre er å sprette opp en flaske og feire at de er frie.

En del av lovforslaget var dessuten at handlinger som fører til et ufødt barns død kunne straffes med opp mot tre års fengsel, som kunne ha medført at kvinner som spontanaborterte ble potensielle forbrytere. Dette opplevdes som barbarisk av mange og førte til at protestene fikk støtte også av kvinner som er imot en liberalisering av abortloven.

Det skapte også splittelse innad i antiabortbevegelsen. En koalisjon av antiabortgrupper har lagt fram et eget lovforslag som ikke innebærer sanksjoner mot kvinner, som ikke har blitt behandlet ennå.

Komiteen Redd Kvinnene, en koalisjon av kvinnerettsorganisasjoner og feministiske grupper ledet av Barbara Nowacka, ble dannet i april 2016 og samlet inn 240 000 underskrifter for et motforslag om fri og trygg abort, tilgang til moderne prevensjonsmidler og seksualundervisning i skolene. Forslaget ble nedstemt.

Karolina Więckiewicz abort polen
Karolina Więckiewicz er advokat og feministaktivist. Hun var med på å starte Aborcja Dream Team on Tour. Foto: Mattias Lundblad.

Aborcja Dream Team on Tour er et uformelt initiativ med mål om å bryte ned tabuene rundt abort og spre kunnskap om medisinsk abort. Det ble startet i oktober i 2016 av noen feministaktivister med ulike perspektiver på abortspørsmål. En av dem er Karolina Więckiewicz, en advokat spesialisert i reproduktive rettigheter. Hun arbeider også for transrettighetsorganisasjonen Trans-fuzja og HBTQ-rettsorganisasjonen Lambda Warszawa. Etter sju år som advokat hos Forening for Kvinner og Familieplanlegging ville Karolina Więckiewicz bytte strategi.

Min oppfatning er at vi kan så et frø i folks bevissthet.

– Helt ærlig tror jeg at deler av abortrettighetsbevegelsen bidrar til å stigmatisere abort, som er synd. Vi i Aborcja Dream Team on Tour vil endre hvordan det snakkes om abort. Vi velger heller å snakke om det som en hverdagslig hendelse uten å unnskylde oss. Noen framstiller abort som om det alltid er en vanskelig beslutning, at vi må minske antallet aborter, at det er den siste utveien. Det stigmatiserer de som trenger å ta en. Kvinner forventes å bli hjemme en viss tid og bearbeide aborten, når vi vet at det første mange vil gjøre er å sprette opp en flaske og feire at de er frie, sier Karolina Więckiewicz.

– Vi snakker særlig om medisinsk abort ettersom det er et medisinsk mirakel som faktisk hjelper kvinner i de landene der abort er forbudt.

nyhetsbrevet

Mange av de som kommer på møtene er mennesker uten noen tilknytning til abortrettighetsbevegelsen, men som vil vite mer om medisinsk abort, noe Karolina Więckiewicz mener er positivt.

– Det er bedre at noen som ikke har bestemt seg kommer, enn at vi bare snakker til folk som allerede er enige med oss. Min oppfatning er at vi kan så et frø i folks bevissthet, sier Karolina Więckiewicz.

Det første informasjonsmøtet ble planlagt å holdes i Poznań. Den 10. desember dro de for å holde sin første presentasjon. Det ble en vanskelig start. I forkant av arrangementet leverte en antiabortsorganisasjon en politianmeldelse som varslet om at gruppa kunne komme til å begå straffbare handlinger. Høyreorientert lokalpresse skrev at gruppa skulle holde en workshop og utføre aborter under møtet.

Mange advokater som jeg kjenner varslet om at vi kunne komme til å bli pågrepet.

– Det var krevende ettersom det spredte frykt. Jeg kjempet med de juridiske aspektene. Mange advokater som jeg kjenner varslet om at vi kunne komme til å bli pågrepet. Jeg visste at det ikke ville skje, men det var likevel krevende å ikke ha støtte fra kollegaer, sier Karolina Więckiewicz.

Czarny-protesten Polen
“Vi er ikke deres inkubatorer”. Fra Czarny-protesten i 2016. Bilde: Iga Lubczańsk/Flickr cc

Antiabortgrupper protesterte utenfor møtelokalet med plakater av foster. Alt bråket førte til en slags selvsensur, og de kjente seg ikke fornøyde med hvordan møtet hadde gått. På toget hjem til Warszawa leste de en artikkel med overskriften: «Aborcja Dream Team holder møte i Poznań». Navnet hadde blitt fanget opp av en journalist fra en av medlemmenes private facebookside der hun hadde skrevet navnet som en spøk under et bilde av de fire. I det øyeblikket var det som om noe løsnet, og de bestemte seg for å beholde navnet.

De planlegger å besøke alle av Polens seksten provinser innen utgangen av året. Interessen er stor. Karolina Więckiewicz forteller om da de var i Kraków og noen nasjonalister kastet smørsyre inn i lokalet. Til tross for stanken, ble folk igjen for å høre på og stille spørsmål.

Elżbieta Korolczuk
Elżbieta Korolczuk forsker på sosiale bevegelser. Hun mener at abortstriden baserer seg på et ønske om å kontrollere kvinnens kropp. Foto: Mattias Lundblad.

Elżbieta Korolczuk mener at en vanlig misoppfatning er at Polen er et konservativt land fordi mange er troende katolikker. Majoriteten av befolkningen tilhører den katolske kirken på papiret, men i praksis er andelen aktive utøvere lavere. Som politisk institusjon er kirken sterk, men dens moralske innflytelse synker.

– Det er derfor de er så opptatt av å skape politiske allianser. Om du har moralsk autoritet behøver man ikke noen lov mot abort, folk vil unnlate å ta det på grunn av sin tro. Men om mennesker ikke følger kirkens lære, trenger man en lov for å tvinge dem, sier Elżbieta Korolczuk.

Det er et spørsmål om makt, ingenting annet.

Striden om reproduktive rettigheter i Polen er knapt over. I begynnelsen av året bestemte den polske regjeringen at angrepiller skulle reseptbelegges. Det vanskeliggjør tilgangen da mange leger nekter å skrive ut angrepiller av samvittighetsgrunner. Det finns også apotekere som nekter å selge dem. I Polen finns områder der stort sett alle sykehus henviser til samvittighetsfrihet.

– De gjør som amerikanerne, om det ene ikke fungerer så forsøker de med noe annet som begrenser kvinners rettigheter. Det er patriarkatet i sin reneste form. Å reseptbelegge angrepiller beskytter ingen, det finns jo ikke noe barn. Den eneste måten å forstå det på er som en måte å kontrollere kvinners kropper. Det er et spørsmål om makt, ingenting annet, sier Elżbieta Korolczuk.

 

Teksten er oversatt fra svensk av Sigrid Strømmen.

nyhetsbrevet