Eirik Holmøyvik

Professor i rettsvitskap

Eirik Holmøyvik er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, der han hovedsakelig arbeider med konstitusjonell rett.

Han har publisert en rekke bøker og artikler om norsk konstitusjonshistorie, så vel som dagens konstitusjonelle utfordringer knyttet til forholdet til EU og annet internasjonalt samarbeid.