FOTO: ANB/arkivfoto

Etterlyser grønn drahjelp fra regjeringen

En avgift her eller en avgift der: – Det er ikke i nærheten av det som er avgjørende for om vi lykkes, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Kristin Skogen Lunds største nyttårsønske er at det igjen skal skapes arbeidsplasser i privat sektor.

– Vi mener det er et varsko. Ubalansen må ikke bli for stor. Du vil nå et vippepunkt der det kan få veldig uheldige konsekvenser, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Vi må heller skape en etterspørsel i markedene etter de grønne løsningene.

Det hun snakker om er at offentlige utgifter for første gang på over 20 år har oversteget 50 prosent av BNP. Jobbveksten i privat sektor har nesten stoppet opp.  Og dette med en statsminister fra Høyre og en finansminister fra Frp på vakt.

– Når oljeprisen har falt så kraftig, får det konsekvenser for privat sektor. Aktiviteten i privat sektor har stått stille, samtidig som offentlig sektor har fortsatt å vokse. Da øker naturlig nok også offentlig sektors andel av BNP, sier hun.

Med tittelen «Made in Norway» skal NHO på sin tradisjonsrike årskonferanse på nyåret vise fram og diskutere hvordan norske bedrifter kan bidra inn i det grønne skiftet.

Men bakteppet er langt fra rosenrødt, med en krevende situasjon for norsk økonomi. Skogen Lund har lenge etterlyst tydeligere virkemidler fra regjeringen og Stortinget for å hjelpe norske bedrifter gjennom det grønne skiftet.

Jeg tror vi undervurderer sterkt hvor viktig oljen er for norsk velferd.

– Det jeg blir frustrert over er hele budsjettdiskusjonen som handlet om en avgift her eller en avgift der. Det er ikke i nærheten av det som er avgjørende for om vi lykkes med dette. Det jeg mener vi ikke gjør i stor nok grad er å ta utgangspunkt i hvem det faktisk er som skal gjøre dette, sukker direktøren.

– Vi må heller skape en etterspørsel i markedene etter de grønne løsningene, er NHOs beskjed.

– I budsjettinnspurten nå økte man innslaget av biodrivstoff fra 8 til 20 prosent. Det er ingen som har tenkt på hvordan vi skal klare å produsere biodrivstoff som gjør at vi klarer å få 20 prosent. Det går ikke i hop. Det er litt en konsekvens av det politiske systemet vi har hvor man sitter seine nattetimer og skal forhandle og trekke det lengste strået.

nyhetsbrevet

Hun er opptatt av å knuse myten om at den blå-blå regjeringen har senket skattene for næringslivet i betydelig grad.

– De har ikke senket skattene betydelig. Selskapsskatten har gått fra 27 til 25 prosent i en situasjon der alle andre land vi konkurrerer med ligger mellom 20 og 22 prosent. Vi har ingen skattefordel i Norge. Derfor har ikke det hatt en veldig stor effekt, sier NHO-direktøren.

Skogen Lund er overbevist om at vi kommer til å produsere olje, og særlig mye gass, i mange år framover.

Derfor så må jeg nesten være optimist.

– Jeg tror vi undervurderer sterkt hvor viktig oljen er for norsk velferd. Jeg tror derfor at vi vil være avhengig av olje og gass i lang tid framover. Derfor er det i Norges interesse at vi klarer å omstille også den næringen, slik at den blir bærekraftig nok til å leve i lang tid. Jeg vet ikke om det er realistisk at den blir 100 prosent utslippsfri, men i hvert fall mer bærekraftig enn den er, sier hun.

– Er Skogen Lund optimist med tanke på framtida og det grønne skiftet?

– Jeg syntes det spørsmålet er vanskelig. Jeg er så oppmerksom på hvor viktig det er for Norge og norsk velferd at vi klarer å opprettholde gasseksporten vår. Vi er veldig, veldig avhengig av det. Bare Troll-feltet alene produserer 15 ganger mer energi enn hele den norske vannkraftproduksjonen. Det er så store dimensjoner på det. Jeg tror mange undervurderer det når de diskuterer denne saken. Det høres kanskje litt arrogant ut av meg å si, men det er lett å glemme hvor stort og viktig det er. Derfor så må jeg nesten være optimist, fordi dette må vi få til, sier hun.

nyhetsbrevet

(ANB)