FOTO: Ben Wicks/Unsplash

Ap endelig på offensiven i oppvekstpolitikken

Gratis SFO for førsteklassinger og gratis skolemat vil bidra til å knytte barna tettere sammen.

Kjernen i Arbeiderpartiets ideologiske prosjekt er et samfunn med små forskjeller, høy tillit og like muligheter for alle. Da det avgjørende hvilken politikk som føres på oppvekstområdet. Det er fellesskapet som skal stille opp for at barn skal ha like muligheter i livet.

Trass dette har ikke Arbeiderpartiet hatt eierskap til disse områdene i velgernes øyne. I 2017 mente 25 % av velgerne at Ap hadde best skolepolitikk, mens 33 % mente Høyre hadde det. I barne- og familiepolitikken kom Ap og Høyre ut likt: 2 av 5 velgere mente ett av de partiene hadde best politikk. Men her har Ap falt fra 2013.

Da er det gledelig at Arbeiderpartiets landsmøte tar til orde for nye reformer for barns oppvekstsvilkår. Partiet har vedtatt ny, helhetlig politikk på distriktspolitikk, arbeidslivspolitikk og migrasjonspolitikk – i tillegg til oppvekst. På oppvekstområdet ble det blant annet vedtatt gratis aktivitetsskole (SFO) for førsteklassinger og gratis skolemat for alle elever i grunnskolen. Begge deler vil bidra til å skape bedre møteplasser for barn, til å spise et måltid sammen, til å leke sammen og til å lære av hverandre.

nyhetsbrevet

Det derimot beklagelig at Ap fryser barnetrygden på dagens nivå. Hvis målet er sosial mobilitet, vil en oppvekst med dårlig råd være hemmende. Satsning på høyere kvalitet i skole, barnehage og SFO, med lavere pris og flere gratis tjenester er god politikk, men for noen grupper er kontantytelser helt avgjørende. Det er en god idé å øke barnetrygden.

Velferdsstaten bidrar ikke bare til bedre livskvalitet, men også til effektivitet og verdiskaping. Særlig høy avkastning er det på offentlige investeringer tidlig i livet – og jo tidligere jo bedre. God oppvekstpolitikk er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Med ny oppvekstpolitikk har landsmøtet gitt et offensivt bidrag til at Arbeiderpartiet skal vinne sakseierskap i oppvekstpolitikken.

nyhetsbrevet