FOTO: Mimsy Møller/Dagsavisen

Det er nok nå!

Rettssaken mot Aleris handler om framtida for vanlige arbeidsfolk og bør engasjere oss alle.

Denne mandagen startet rettssaken som leder i Fagforbundet, Mette Nord, omtaler som “en av de største og viktigste arbeidslivssakene i norsk rett på årevis”, nemlig gruppesøksmålet mot omsorgsselskapet Aleris.

De 24 saksøkerne er alle medlemmer av Fagforbundet og har vært ansatt som miljøterapeuter på kontrakt for Aleris Ungplan & BOIs omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og rusproblematikk. De 24 krever i snitt etterbetalt over en million kroner hver fra Aleris for rettigheter de mener de burde hatt, som ferie, sykelønn, pensjon og overtidsbetaling. Fire av dem har tidligere snakket ut i Dagbladet om ekstreme arbeidstider og en fryktkultur på arbeidsplassen.

Utfallet av rettssaken vil være av stor betydning også for resten av samfunnet

– Det Aleris driver med er grov arbeidslivskriminalitet, sa advokaten til 24 saksøkerne, Kjetil Edvardsen, under rettssakens åpning. En av saksøkerne har beskrevet det som at de er “rettsløse som oppdragstakere”. Ved å ansette arbeidstakere som selvstendig næringsdrivende uten tariffavtaler har Aleris unngått å forplikte seg til en rekke bestemmelser i norsk arbeidsmiljølov. Erik Sandøy, administrerende direktør i Aleris Omsorg, mener at saken vil klargjøre rammene for hele bransjen, uansett utfall. Og det er nettopp derfor saken bør engasjere oss alle. 

Utfallet av rettssaken vil være av stor betydning også for resten av samfunnet. Både for hvordan norsk arbeidsliv organiseres i framtiden og konsekvensene det får for brukerne, men også for diskusjonen om hvordan EØS-regelverket skal kunne brukes av arbeidsgivere i framtida.

Dersom de 24 vinner fram vil det gi muligheter for flere tusen andre som er ansatt på samme måte i omsorgsbransjen. Dersom de taper advarer blant annet Mette Nord om økt EØS-motstand. Aleris bruker nemlig EØS-regelverket som grunnlag for å avvise kravet.  LO på sin side mener det er “fullstendig useriøst” å bruke EØS som argument i denne saken.

Uansett er saken større enn bare de 24 som skal møte i retten disse tre månedene og deres individuelle krav. Prinsipielt handler det om hvordan vanlige arbeidsfolk skal kunne behandles av arbeidsgiverne sine eller ikke. Som Hadia Tajik (Ap) sa det til Dagbladet i august: “Det er nok nå med kommersialisering, råkjør mot vanlige arbeidsfolk, og arbeidsgivere som organiserer seg vekk fra arbeidsgiveransvaret”.