FOTO: Annie Spratt/Unsplash

En digital skoleflause

Enn at norske elever ble dummere av at sløydbenken ble erstattet med Steve Jobs. Ja, enn det.

En fersk Pisa-test viser at norske elever er dårligere i matte, naturfag og lesing enn tidligere. Aldri før har norske elever scoret så lavt, siden Norge ble med i den internasjonale undersøkelsen i 2003.

Dette sjokkerer ikke en nyludditt, men for dem som ropte høyest om «kunnskapsløft» mens de kastet sløydbenken ut og Steve Jobs inn i klasserommet, kan jo Pisa-tallene være en tankevekker.

Nordtun har tidligere varslet innstramming av mobilbruk i skolen.

Undersøkelsene viser at elevene har god arbeidsro og at de føler tilhørighet i skolen. Samtidig kommer det fram at norske elever har dårligere prestasjoner i lesing, matematikk og naturfag, og at det er større forskjeller mellom elevgrupper enn før. Det er i matematikk norske elever gjør det verst: En av tre elever er på aller laveste kunnskapsnivå. Nivået har stupt siden 2015.

Mens forskerne mener det finnes flere forklaringer på funnene, og peker på pandemi-nedstengingen som en mulig årsak, svarer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun med å skjenne på skjermen. «Mange elever har blitt mindre motiverte for skolen. Digitalisering har endret lesevanene våre og skjermbruken har nok gjort noe med både konsentrasjonsevne og oppmerksomheten», sa hun til NRK tirsdag.

Rapporten gir Nordtun mye rett. Den viser at mange norske elever opplever krevende læringsmiljø i mattetimene, at de blir distrahert av å bruke digitale hjelpemidler, og av andre elever som bruker digitale hjelpemidler. Den forteller også at elever på skoler med forbud mot mobiltelefon i mindre grad blir distrahert av digitale hjelpemidler.

Kari Nessa Nordtun ser ut til å gå foran. Nå håper jeg hun får med seg hele venstresiden på dette.

Nordtun har tidligere varslet innstramming av mobilbruk i skolen. Jeg håper den handlekraftige statsråden går noen skritt lengre, og strammer kraftig inn i digitale hjelpemidler. Apple-nettbrettets inntog i skolen har som Pisa-testene forteller, gjort flere elever distrahert. Den er til stede i de fleste timer unntatt gymnastikk. På de fleste skoler har ikke elever fra 1. til 4. klasse bøker i undervisningen.

Våre nordiske naboer begynner også å få nok av at tech-selskapenes inngripen i klasserommet. Tidligere i år kalte den svenske skoleministeren Lotta Edholm skjermene i skolen for et «mislykket eksperiment». 50.000 dansker har skrevet under på at barn og unge må beskyttes mot tech-selskapenes vanedannende plattformer.

Det burde være et felles venstreside-prosjekt å avdigitalisere skolen, slik at elevene faktisk klarer å lese, skrive og regne igjen. Kari Nessa Nordtun ser ut til å gå foran. Nå håper jeg hun får med seg hele venstresiden på dette.

Spørsmålet jeg derimot sitter igjen med, er: Kan norske elever tenne et bål, sette opp en gapahuk og skaffe mat fra naturen?

(Teksten ble først publisert i Dagsavisen.)