FOTO: NTNU Economics/Flickr cc

Frp – et høyre-opportunistisk parti

Bompenger var forutsetningen for den massive veibyggingen i nasjonal transportplan. Fremskrittspartiet kan ikke løpe fra ansvaret for at de har prioritert det slik.

Siv Jensen har innkalt til ekstraordinært landsstyremøte i Fremskrittspartiet onsdag. Temaet er bompenger. Den siste måneden har bompengelister flere steder i landet vunnet mange fremskrittspartivelgere, ifølge meningsmålingene. På toppen av annen regjeringsslitasje har det satt partiet til 12 prosent på snittet av meningsmålingene i mai. Hadde det vært valgresultatet av et stortingsvalg, hadde det gitt det dårligste valget siden EU-valget i 1993.

Flere i partiet har tatt til orde for at bompengesaken må få partiet til å trekke seg fra regjeringssamarbeidet. Bergen Frps Tor Woldseth sier for eksempel til Dagbladet at «Vi må få gjennomslag. Ellers må vi ut av regjering. Det er en forventning om et bompenge-ultimatum».

Skulle dette bli utfallet av landsstyremøtet på onsdag, er det rett som Audun Lysbakken har beskrevet det: Det blir den rareste regjeringskrisen i norsk historie. Beskrivelsen er treffende fordi Fremskrittspartiet ikke bare har vært mot bompenger, og akseptert økningen i bompenger. De har aktivt bidratt til at bompengene har økt. Partiet har vært en pådriver for økt pengebruk på vei gjennom nasjonal transportplan (NTP), og dermed bompenger.

Det finnes ikke politisk oppslutning i Stortinget for en slik offentlig pengebruk på transport uten noe brukerfinansiering.

Den statlige rammen for NTP er på 930 milliarder kroner. Bompenger bidrar med 130 milliarder kroner i tillegg. Det finnes ikke politisk oppslutning i Stortinget for en slik offentlig pengebruk på transport uten noe brukerfinansiering. Det er neppe et ønske i befolkningen om det heller. Et fornuftig alternativ kunne vært en form for veiprising hvor en satellitt forteller en mottaker i bilen hvor bilen befinner seg når, og deretter utsteder en regning.

Satellittbasert veiprising kunne ha gitt mer rettferdig fordeling av kostnadene, og gitt unntak for de som ikke har godt nok kollektivtilbud. Og Datatilsynet har uttalt at veiprising fint lar seg kombinere med hensynet til personvernet. Likevel blokkerer Fremskrittspartiet veiprising som alternativ i Stortinget, nærmest alene. Fremskrittspartiets egen løsning: Å bruke av pensjonsfondet, er et rent luftslott.

De har med åpne øyne og viten og vilje prioritert ned reduksjon i bompengene til fordel for økt veibygging.

Det har vært en sentral prioritering for partiet å bygge mer motorvei. Frp har visst at økning i brukerfinansieringen var en forutsetning for å få det til. De har med åpne øyne og viten og vilje prioritert ned reduksjon i bompengene til fordel for økt veibygging. Hvis partiet nå bestemmer seg for å gå ut av regjering i protest mot politikken partiet selv har ført, har de vist at partiets politikk ikke var kvass nok til å møte den ekte politiske virkeligheten.

Heller enn bompenger burde partiet brutt med regjeringen på en annen sak som ble annonsert i dag: At klimautslippene i Norge har økt siden i fjor, mens de går ned i våre naboland.

nyhetsbrevet