FOTO: Terje Bendiksby / NTB

Hans-Christian Gabrielsen til minne

Hans-Christian Gabrielsen bidro sterkt til det gode samfunnet og spesielt det gode arbeidslivet vi har i landet vårt. Han hadde mye ugjort. Når han i dag skal begraves, vil vi likevel tenke på alt han fikk til.

9. mars 2021 skriver seg inn som en mørk dag i norsk samfunnslivs historie.

Da kom beskjeden om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen helt uventet var død i sitt eget hjem, bare 53 år gammel.

For alle som fikk muligheten til å bli kjent med hans lune gode vesen kom nyheten som et sjokk. For den politiske bevegelsen han var en del av var det en sorgens dag. Det var også en sorgens dag for Norge. Hans-Christian Gabrielsen representerte den norske modellen, ja, han var selve den norske modellen i egen kraftige og høyreiste person. I dialog og forhandling, og noen ganger kamp, jobbet han utrettelig for vanlige folks interesser.

Han var selve den norske modellen i egen kraftige og høyreiste person

Hans-Christian kom fra industrien. Han hadde fagbrev som prosessoperatør på Tofte Industrier. Han ble tidlig faglig engasjert, som ungdomstillitvalgt, skiftstillitsvalgt, nestleder, så klubbleder i Fellesforbundet avdeling 426. Hans solide vesen, og store kunnskap ble lagt merke til. Fra Tofte gikk han til Fellesforbundet sentralt. Fra Fellesforbundet gikk han til LO, hvor han først ble valgt til 2. nestleder, og så leder i 2017.

Uansett i hvilke sammenhenger man traff ham så var han rolig, sindig og vennlig. Noen kalte ham store vennlig kjempe. Han snakket til alle, og alle kunne snakke til ham. Det er ingen overraskelse at historiene om gode og nære møter med Hans-Christian har flommet over i avisene og sosiale medier den siste tiden. Han var en som berørte alle han traff.

Om han var mild i form, så var han svært tydelig på vegne av de verdiene og interessene han representerte. Han var en bunnsolid sosialdemokrat og en tydelig talsperson for arbeidsfolks ve og vel.

Han var en bunnsolid sosialdemokrat og en tydelig talsperson for arbeidsfolks ve og vel

Som LO-leder evnet han å se fremover for organisasjonen. Det å forene 25 forskjellige fagforbund til en enhetlig og sterk politisk kraft er ingen enkel oppgave. Men Hans-Christian Gabrielsen evnet det. Hans tenkte både på de som holder velferdssamfunnets hjul i gang i offentlige sektor og de som jobber i konkurranseutsatte næringer. Og viktigst: han klare å vise at alle har viktige felles interesser av et sterkt og organisert arbeidsliv.

Når de fleste av oss har det bra på jobben så kan vi sende en takk til mennesker som Hans-Christian Gabrielsen, som med sin kloke måte å representere vanlige folks interesser på har vært avgjørende for at Norge har en av verdens beste arbeidsliv. Han var også viktig for å stake ut en kurs for LO hvor organisasjonen forener klimahensyn og arbeidsplasser og setter kamp mot ulikhet høyt på dagsorden.

Totalt har LO nå over 970 000 medlemmer. Koronakrisen har nok en gang fått mennesker til å søke det trygge i å være organisert. Man må tilbake til finanskrisen for å se tilsvarende vekst. Det er trist at Hans-Christian ikke fikk oppleve å se organisasjonen sin passere en million medlemmer. Men han har lagt et godt grunnlag.

Hans-Christian var en man umiddelbart forstod det gikk an å stole på. En hedersmann. En ekte tillitsmann

Selv fikk vi anledning til å samarbeide med Hans-Christian i mange ulike faglig-politiske sammenhenger, i tillegg til vårt felles engasjement for Tankesmien Agenda. Det var alltid møter preget av optimisme, fremtidstro og ærlige analyser. Hans-Christian var en man umiddelbart forstod det gikk an å stole på. En hedersmann. En ekte tillitsmann.

Våre tanker går til Trine, Camille og resten av familien.

Vi lyser fred over Hans-Christian Gabrielsens minne.