FOTO: Frank May/ANB arkiv

Høyres «mormorslotteri»

I valgfrihetens navn fikk ikke bestemor trygg hjelp fra kommunen – men en perm med reklame fra firmaer hun måtte velge blant. Ellers ble hun loddet ut.

I den nye regjeringsplattformen varsler Høyre-regjeringen innføring av de kaller “fritt brukervalg”, og det slås fast at det skal skje etter modell fra Sverige.

Det er en nyttig avklaring – tidligere har man avvist de dårlige svenske erfaringene med høyresidens privatisering som “svenskeskremsler”. Nå er man åpne om at den svenske ordningen, med en egen LOV (Lov om valfrihet) er forbildet. Det skjer samtidig med at det for nte gang rulles opp en stor skandale i et firma som driver kommersielle hjemmetjenester i Sverige. Firmaet med det misvisende navnet “Enklare Vardag” har ifølge en gransking drevet med systematisk svindel, slavekontrakter og grov utnyttelse av både arbeidstakere og myndigheter.

Så da ble det opp til den enkelte – gjerne demente – å ta stilling til hvem som kan gi gode tjenester.

Det føyer seg inn i rekken av slike skandaler de siste årene – der selskapene ofte skifter navn og logo, og fortsetter som før. Det store antallet brukere, tilbydere og kompliserte eierstrukturer gjør kontroll vanskelig. Også fordi høyrepartiene har vært notorisk uvillige til å stille krav til privatiserte tjenester.

Denne tilnærmingen har gitt besynderlige utslag. I Stockholm har Høyres søsterparti, Moderaterna, ligget i forkant når det gjelder kreativ valgfrihet. Erfaringene derfra viser hvorfor velferdstjenester egner seg dårlig for kommersialisering og stykkprisfinansiering. Velferdstjenestenes særtrekk er nemlig at de er komplekse basistjenester for sårbare brukere. Der vi i Norge har snakket om å sette bestemor ut på anbud, tok det svenske Høyre det et skritt videre, og innførte i 2012 like godt et månedlig “mormorslotteri”, der pleie- og hjelpetrengende endte opp med å bli loddet ut til private interessenter.

nyhetsbrevet

Fortvilte pårørende opplevde hvordan «valgfrihetene» fortoner seg i praksis. Pleietrengende pasienter fikk ikke hjemmehjelp – de fikk i stedet et hefte på 90 sider som listet opp flere hundre selskaper, med beskjed om å velge. Så da ble det opp til den enkelte – gjerne demente – å ta stilling til hvem som kan gi gode tjenester. Kommunen har jo i konkurransens navn ikke lov til å legge føringer.

Det ble raskt klart at det lønte seg å stå først i katalogen, de færreste hadde kapasitet eller kompetanse til å vurdere selskaper som kaller seg «Macorena HB», som er en forkortelse for «Maximal Consensus i Renhetens namn» eller «Giti himmelengler AS», og valgte det første de kom over. Derfor ble det en stor overvekt av selskaper som startet på bokstavene A – som «AAA Abborre».

Noe kommunalt tilbud fantes ikke, og det var her det såkalte «mormorslotteriet» kom inn. Gamle som ikke greide å bruke den vidunderlige valgfriheten ble samlet opp, og fordelt til private firmaer, etter loddtrekning i Stockholm Stadshus.

Man har med andre ord ikke endelig bestemt seg for å innføre det hardt kritiserte «mormorslotteriet» igjen.

Etter at Sosialdemokratene overtok makten i den svenske hovedstaden i 2014, ble denne ordningen avskaffet. Det ble bestemt at det skulle være et offentlig, kommunalt alternativ i alle bydeler, og at det var ordningen for hjelpetrengende som ikke valgte private løsninger. Strenge kvalitetskrav ble stilt til private leverandører, til tross for sterk motstand fra høyrepartiene i bystyret.

Etter valget i fjor byttet det svenske miljøpartiet side i Stockholm, og ga sin støtte til et nytt høyrestyre. Noe av det første de har gått løs på er at man skal “utreda förutsättningarna för att icke-valsalternativet inom hemtjänsten ska utgå från en mångfald av utförare”. Man har med andre ord ikke endelig bestemt seg for å innføre det hardt kritiserte «mormorslotteriet» igjen.

Det er mulig at det blir en annen variant av samme system. Men høyrepartiene har allerede tydelig markert at også de som vil eller greier å ikke velge et privat alternativ på en eller annen måte, skal fordeles til dem. I valgfrihetens navn.

(Denne teksten er først publisert i Klassekampens papirutgave, 18. mars)

Kilder:

Granavoldenplattformen, side 49

«Avslöjande: slavliknande villkor på stort hemtjänstföretag» Arbetet.se 05.03.19

«Hemtjänstlotteri i Stockholm sågas av Socialdemokraterna». Dagens Arena 09.11.12

«Lena Ezelius: Politikerna lottar ut min farsa till hemtjänstföretagen». Dagens Arena 14.11.12

Stockholm Kommun «Uppsägning av utförare inom valfrihetssystemet för hemtjänst och tillfälligt uppehåll i upphandlingen med anledning av nytt förfrågningsunderlag»  https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1872662

nyhetsbrevet