FOTO: NordWood Themes/Unsplash

Se til Sverige

Agenda Magasin mener: Forslaget om å fjerne abortnemndene fram til uke 18 er et godt forslag.

I Norge har vi selvbestemt abort fram til uke 12 i en graviditet, etter uke 12 må en eventuell abort søkes om til en abortnemd. De siste ukene har debatten rast omkring senaborter og nemda. Det var Unge Venstres leder Sondre Hansmark som først dro igang debatten da han tok til orde for selvbestemt abort fram til uke 24 i Vårt Land.

I etterkant av utspillet har debatten båret preg av manglende kunnskap og sammensausing av flere poenger.

Debatten er ikke bare et uttrykk for en “liberal vind”

Det er to ting som nå diskuteres samtidig og på tvers av hverandre: Ikke bare fjerning av nemdene fram til uke 18, men også hvor langt grensen for selvbestemt abort skal strekke seg. Unge Venstres leder tar til orde for en absolutt grense på 24 uker i samme ordelag som å fjerne nemdene, det er ikke en god strategi. En absolutt øvre grense på 24 uker er vanskelig å argumentere for. Men forslagene fra AUF og Sosialistisk Ungdom om å utvide den selvbestemte aborten til og med uke 18, slik den også er i Sverige, er et godt forslag.

Man trenger ikke en “klagestorm”

“Endringsforslagene kommer ikke fra abortsøkende kvinner, og de kommer heller ikke fra et helsevesen som roper varsko.” Det skrev Klassekampen i sin leder på fredag og så vekk i fra kvinner som har vært gjennom det de har opplevd og beskrevet også i deres egen avis som en formyndersk, og i noen tilfeller traumatisk, opplevelse i en vanskelig situasjon.

Det er en lov som står støtt og som det er bred politisk enighet om

Dette vet kvinneorganisasjoner som blant annet Kvinnefronten, som tidligere har forsøkt å problematisere nemdsordninga uten å få noe særlig drahjelp fra mediene. Debatten er ikke bare et uttrykk for en “liberal vind”, slik lederen i Klassekampen hevder, men også helt reelle utfordringer for kvinner.

Å diskutere senabort i samme ordelag som vanlige aborter, er misvisende. Sakens kjerne handler om frihet fra skam og skyld for kvinner som ofte befinner seg i krisepregede situasjoner. Dette finnes det forskning på, man trenger ikke en “klagestorm” for å finne ut av det.

Erfaringene fra Sverige

De aller fleste aborter i Norge vil, uansett om vi fjerne nemndene, utføres før uke 12. Erfaringene fra Sverige tilsier nettopp dette. Der blir hele 84 prosent av abortene utført før uke 9, mot 81 prosent i Norge.

Det er heller ingenting som tilsier at loven om selvbestemt abort i seg selv står i fare dersom vi snakker om den. Det er en lov som står støtt og som det er bred politisk enighet om. Om debatten om reservasjonsrett lærte oss noe, så må det vel være akkurat det.

Ikke alle kvinner er i en posisjon hvor de kan stille seg opp i et offentlig fora å skrike

De aller fleste som søker om senaborter i dag får sine søknader godkjent. Da kan man spørre seg hvorvidt det i det hele tatt er nødvendig å diskutere ordningen slik den er, men man kan også stille seg spørsmålet: Hvorfor har vi den i det hele tatt? Antakelig kan vi oppnå den samme effekten med informasjon og oppfølging.

Tillit til kvinner

Ikke alle kvinner er i en posisjon hvor de kan stille seg opp i et offentlig fora å skrike. I dette tilfellet er de et sårbart fåtall, men de finnes. Disse kvinnene fortjener en stemme og derfor skal vi også ta debatten om å utvide grensa for selvbestemt abort til og med uke 18.

Det må vi stole på dersom vi skal bygge samfunnet vårt basert på tillit, også til kvinner

Ingen tar avgjørelsen om å avslutte et svangerskap med letthet, og i alle fall ikke når du befinner deg i en krise. Det må vi stole på dersom vi skal bygge samfunnet vårt basert på tillit, også til kvinner.