FOTO: Nord-Fron kommune/ANB arkiv

Ny regjering må bety klimadugnad

En ny sentrum-venstre-regjering må bety sterkere klimatiltak enn hva Høyre og Venstre fikk til sammen med Norges mest klimafiendtlige parti.

Denne uka treffer det oss igjen, ekstremværet. Dette er ikke normalt. 77 personer er evakuert på grunn av flom i Skjåk. I Sauda regnet det 182 millimeter på 36 timer. I Årdal er veien stengt for flere tusen innbyggere. I Tafjord steg temperaturen til nesten 26 grader midt på natta – midt i oktober.

Vi kan vite med sikkerhet at slike værfenomener er mer vanlig nå enn før. En gjennomgang fra European Data Journalism Network viser at byer som Fredrikstad og Bodø er helt i toppen blant byer i Europa hvor temperaturen har steget mest de siste 100 år. Organisasjonen peker på flere dødsfall som følge av ødelagt infrastruktur, heteslag og sykdommer fra insekter som sannsynlige konsekvenser av klimaendringer i Norge.

Det haster nå. FNs klimapanel viser i en ny rapport at klimagassutslippene må reduseres med 40-50 prosent innen 2030 hvis vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Det vil svi, men konsekvensene i Norge blir verre om vi ikke klarer det. Det er i Norges absolutte interesse å gjøre store kutt i klimagassutslipp.

Denne regjeringen har ikke gjort nok for klimaet. Knapt har det vært så tydelig som da statsbudsjettet ble lansert forrige mandag. For mens FN slår fast at utslippene må ned med 40-50 prosent, anslår regjeringen selv at deres tiltak vil føre til 13 prosent utslippskutt. Det holder bare ikke.

En ny sentrum-venstre-regjering må bety sterkere klimatiltak enn hva Høyre og Venstre fikk til sammen med Norges mest klimafiendtlige parti.

Det er ikke mangel på forslag. Zero foreslår CO2-fond for omstilling av tungtransport, å finansiere omstilling av industrien og hardere lut mot kull internasjonalt. Naturvernforbundet foreslår en krisepakke for klima med blant annet en CO2-avgift som monner, stopp i nye olje- og gasslisenser og belønningsordning for mindre byer og tettsteder som kutter i utslipp. Fra fagbevegelsen kreves det en storsatsing på karbonfangst og -lagring i industrien. I tillegg til både utslippskutt og satsing på fornybare løsninger, understreker AUF at vi også må sette av mer midler til å håndtere de klimaendringene som allerede har truffet oss.

Uansett hvilke løsninger man velger, må de føre til kutt som tar oss inn på et troverdig spor mot å oppfylle Paris-avtalen. En ny regjering betyr at kortene deles ut på nytt. Klima må bli en av vinnerne.