FOTO: AP Photo/ Evan Vucci

Saken de rike i Davos glemte

Når de superrike flyr hjem fra Davos i sine private jetfly, er det den økende ulikheten de burde være mest bekymret for. 

Den årlige ulikhetsrapporten fra organisasjonen Oxfam som ble lansert i Davos mandag burde sendt sjokkbølger inn i toppmøtet til World Economic Forum. Ifølge Oxfam er verdens rundt 2 153 dollarmilliardærer alene nå rikere enn 4,6 milliarder mennesker, eller 60 % av jordas befolkning. De 22 rikeste mennene i verden eier mer enn alle afrikanske kvinner til sammen. 735 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom.

Verdens 2 153 dollarmilliardærer er nå tilsammen rikere enn 4,6 milliarder mennesker, eller 60 % av jordas befolkning.

Historikeren Rutger Bregman skrev på Twitter: «jeg ble ikke invitert til Davos i år. Kan det ha vært noe jeg sa?» Det Bregman sa i Davos i fjor, uoppfordret og midt i en samtale om noe helt annet, var at det er på tide vi snakker mer om omfordelende skattlegging.

 

Skattlegging

Det er flott at man på toppmøtet i Davos tar til orde for at selskapene nå må tenke langsiktig i hvordan de investerer, og at det ikke bare er aksjonærene (shareholdere), men langsiktige hensyn til bærekraft, lokalsamfunn og miljø (stakeholdere) det skal legges vekt på. For å bekjempe ulikhet er dette likevel et sidespor. Økonomisk ulikhet bekjempes mest effektivt gjennom et kjent og mye brukt virkemiddel for omfordeling: Skatt.

Men selv om økende ulikhet heller ikke i år sto høyest på agendaen i Davos, gjorde klima det. Det er flere tegn til at også verdens eiere og bedriftsledere har begynt å innse at en verden med stadig økende forskjeller ikke er bærekraftig. I et språk som Davos forstår, er ulikhet også dårlig for den økonomiske veksten.

Når de rike får mer, gir det ikke den samme økonomiske veksten.

I PwCs spørreundersøkelse blant toppsjefer i 83 ulike land, svarer over femti prosent at de er bekymret for en nedgang i verdensøkonomien i 2020. Når de rike får mer, gir det ikke den samme økonomiske veksten, for rike bruker ikke penger som vanlige folk. Omfordeling, å gi mer til de som har lite fra før, vil derimot kunne ha stor innvirkning på etterspørselen, og dermed vekstraten i økonomien.  Legg til at de rike dessuten gjemmer store summer i skatteparadiser, penger som ikke investeres tilbake i økonomien. Et konservativt anslag er at 10 prosent av verdens samlede BNP er syltet ned i skatteparadiser.

I en rapport lansert i Davos foreslår World Economic Forum tiltak som skattlegger de aller rikeste hardere, som mer progressiv inntektskatt og høyere formueskatt. En gruppe som kaller seg «patriotiske millonærer» tar selv til orde for at de bør skattlegges tyngre. Til nå har de konsentrert seg om skatt i USA, men i et åpent brev til World Economic Forum argumenterer de for økt skattlegging av selskaper internasjonalt.

 

Data-skatt

Dette er endringer som bedriftsledere verden over virker forberedt på at vil komme. Mer enn to tredjedeler av lederne i PwCs undersøkelse tror for eksempel at myndighetene kommer til å innføre ny lovgivning for å bryte opp teknologiselskapene. Det kan skyldes at diskusjonene om skattlegging av de store teknologiselskapene endelig har kommet høyt på den internasjonale politiske agendaen. Det er ikke minst takket være initiativet fra OECD om en digital skatt. Mange er enige om at dagens globale skatteregler er utdaterte, og at skatt basert på tilstedeværelse i et land må erstattes med noe annet.

Apples Tim Cook uttalte tidligere denne uka at det globale skattesystemet trenger en overhaling

Mens USA stritter imot, er til og med de store teknologiselskapene innforstått med dette. Apples Tim Cook uttalte tidligere denne uka at det globale skattesystemet trenger en overhaling.  Blant løsningene som diskuteres er en «digital skatt» som skal gjøre det mulig for land å innkreve skatt fra internettselskaper på bakgrunn av omsetningen deres. Flere land, som Frankrike og Storbritannia, har ensidig innført en digital skatt. Norge har sagt at de vil komme etter, om ikke OECD lander på en løsning innen utgangen av året.

Når verdens ledende økonomer ble spurt om hvilken trend som vil prege verden mest det neste året, var svaret faktisk økende økonomisk ulikhet. Kan vi håpe på at noen, på vei hjem fra sirkuset i Davos, lar blikket gli ut av flyvinduet og tenker: økt skatt for dem som har mest er kanskje ikke så dumt?