Kristoffer Berg

Stipendiat, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

Kristoffer Berg er stipendiat ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

Han har bakgrunn fra Finansdepartementet, London School of Economics og University of California, Berkeley.

Kristoffer forsker på skattepolitikk, og særlig forholdet mellom skattepolitikk og forskjellige syn på rettferdighet.

Til høsten begynner han som Research Fellow ved Centre for Business Taxation, University of Oxford.

Twitter
Følg Kristoffer på Twitter