Kristoffer Berg

Stipendiat, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

Kristoffer Berg er stipendiat ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

Han har bakgrunn fra Finansdepartementet og London School of Economics.

Kristoffer forsker på skattepolitikk, og særlig hvordan forskjellige syn på rettferdighet påvirker skattepolitikken.

Han er dette året på forskningsopphold ved University of California, Berkeley etter invitasjon fra Emmanuel Saez.

Twitter
Følg Kristoffer på Twitter