FOTO: Det danske Statsministerium

Sett fra avstand

Jeg fikk en telefon fra Stockholm nylig. Det ga meg noen tanker om hvordan det egentlig står til i Norge.

Sist helg markerte vi at den nye Støre-regjeringen har sittet i 100 dager. Det er kanskje noe med politikk i krisetider. Vi glemmer fort at regjeringen ennå er ganske fersk, selv om det virker som om de har styrt en stund allerede.

Men som vi vet, de har ennå ikke laget sitt eget statsbudsjett, og mange av de lange politiske linjene trenger mer enn noen måneder for å markere seg.

Folk stemmer gjerne mer på samfunnsretning enn enkeltsaker, men det er alle enkeltsakene som former samfunnsretningen.

Så vet alle at vinteren har vært preget av ny smittebølge, og strømpriser som har gitt oss en kraftig påminnelse om at energi ikke er noe man kan ta for gitt i et samfunn. Forhåpentlig fører det til en mer edruelig og realistisk energidebatt fremover, men også mer offensiv politikk for å bygge ut mer ny, fornybar energi til havs og til lands.

Regjeringen gjør det ikke så skarpt på meningsmålingene for tiden.

Det er lett å avfeie det med at folk er trøtt av nedstengt samfunn og forbannet på strømprisene. Begge deler er litt sant, og ingen av dem har strengt tatt med regjeringen å gjøre. Men sånn er det politiske livet. Du får ingen gratis lunsj, du må eie tiden du styrer, selv om strømprisene er et resultat av gasspris i Europa, nedstenging av atomkraft, lite vann og vind, ja, alle mulige faktorer som Støre-regjeringen ikke styrer.

Min kollega Hannah Gitmark skrev i forbindelse med 100-dagers markeringen at «telling av oppnådde enkeltresultater er alltid bra. Men skal man skape reell begeistring, må folk se markert kursendring og noen tydelige prosjekter fra Støre-regjeringen».

Det er et viktig poeng. For selv om NTBs opptelling viste at 31 av 40 punkter fra 100-dagersplanen var oppfylt, noe som må sies å være temmelig bra, så inneholder politikken dette paradokset: folk stemmer gjerne mer på samfunnsretning enn enkeltsaker, men det er alle enkeltsakene som former samfunnsretningen. Utfordringen for politikerne er å fortelle om begge deler.

For de som sokner til sentrum-venstre er Norden et slags fyrtårn å regne.

Hva så med denne telefonen fra Stockholm? Jo, der sitter Norden-korrespondenten til den franske avisen Le Monde. Ikke akkurat folkelesning i Norge, men en viktig avis i Frankrike og internasjonalt i den fransktalende verden. De tok kontakt med meg og kollega Sylo Taraku, ikke for å høre om hvor dårlig det gikk med den nyvalgte regjeringen, men for å få forklart hvorfor sentrum-venstre gjorde det så sterkt i Norge og Norden.

Med andre ord, en ganske annen fortelling enn hva vi ser i den daglige avislesingen her hjemme. Le Monde lurte på hvordan det kunne ha seg at sosialdemokratiske statsministre styrer både Danmark, Finland, Sverige og Norge?

Det er forståelig, for når vi ser utover det politiske kartet i Europa, ser vi et temmelig annet bilde. Og de som har lest Tarjei Skribekks ferske bok «De moderate folkepartienes fall i Europa», vil få det bekreftet. For de som sokner til sentrum-venstre er Norden et slags fyrtårn å regne.

Samt at så klart den nye koalisjonen i Tyskland, Europas største økonomi, vil bli fulgt med stor interesse.

Spesielt de sosialdemokratiske partiene har også modnet i migrasjon og innvandringspolitikken.

I sin innsettelsestale uttalte Sveriges nye statsminister, Magdalena Anderson at «verden vil ha mer fellesskapsløsninger og mindre markedsstyring. Mindre polarisering og mer solidaritet.»

Olaf Scholz sier mye av det samme. Og hvis vi hører på Jonas Gahr Støre er det mye som er synkront med Scholz. Et gjentagende budskap fra Støre, som også Le Monde biter seg merke i, er at nøkkelen til suksess har vært å minne velgerne om at Arbeiderpartiet er interessepartiet for arbeidere, lønnsmottakere og folk med lave og vanlige inntekter.

Av de sakene som er oppfylt etter 100 dager med ny regjering og nytt Stortingsflertall med SV, er det nettopp interessesakene for vanlige folk som skiller seg ut. Kraftige politiske grep mot midlertidige ansettelser, fagforeningsfradrag, pendlerfradrag, billigere barnehage og SFO, kuttet i brillestøtte som ble en symbolsak, ja, alle disse enkeltsakene som flimrer forbi, men som i sum utgjør samfunnsretningen.

Regjeringen surfer ikke høyt på målingene, og folk flest er lei både korona og strømpris.

Så er det så klart forskjeller mellom de nordiske landene, men et fellestrekk er at etter mange år med markedsretting og økt ulikhet så er offentlig styring, en offensiv politikk for velferd på moten igjen.

Spesielt de sosialdemokratiske partiene har også modnet i migrasjon og innvandringspolitikken, etter mange harde kamper, og er nå mer pragmatiske i forhold til det som sannsynligvis kommer til å være en av de store politiske utfordringene for vår generasjon, ved siden av klimakrisen.

Dette siste var de opptatt av i den franske avisen, for som vi har sett i valgkampen i Frankrike så langt, er innvandringsdebatten langt fra pragmatisk der.

Med andre ord: Regjeringen surfer ikke høyt på målingene, og folk flest er lei både korona og strømpris. Men sett fra litt avstand er bildet et temmelig annet.

(Teksten er også publisert i Dagsavisen.)