FOTO: Cédric VT/Unsplash

Solidariteten med Ukraina kan ikke tas for gitt

Det er ikke garantert at solidariteten varer. Den store testen ligger foran oss.

Engasjementet for Ukraina og solidariteten med landets flyktninger viser Norge på sitt beste. Likevel er det alt for tidlig å ta for gitt at solidariteten med flyktninger med Ukraina vil holde seg over tid.

Det gikk kort tid fra syriske flyktninger ble møtt med blomster og velkomstskilt til stemningen brått snudde over hele Europa. Det vil kreve innsats å unngå et stemningsskifte også denne gangen.

UDI anslår foreløpig at det kan komme 35 000 flyktninger til Norge i år, hvorav 30 000 fra Ukraina. Eventuelle internasjonale avtaler om overføring kommer i tillegg. Anslaget kan raskt oppjusteres. Om dette scenarioet skulle slå til, er det en større flyktningkrise enn det vi noen gang har sett før. Samtidig er det en perfekt politisk storm som vil slå inn over Norge på samme tid som integreringsjobben begynner for alvor.

Og selv om Ukraina ligger relativt nærme Norge geografisk, er ikke de kulturelle forskjellene nødvendigvis like små.

Til tross for en rekordhøy bosettingsvilje i norske lokalsamfunn, er dette antallet allerede høyere enn kapasiteten på 22 000 som er meldt inn fra kommunene. Denne situasjonen vil by på store utfordringer både for de som kommer og for det norske samfunnet.

En ting er å opprettholde solidariteten mens nyhetssendingene fortsatt er spekket med bilder av Putin som bomber nabolandet sitt sønder og sammen. Annerledes blir det når hverdagen tar over.

Dersom UDIs anslag slår til, er det snakk om mange titalls tusen flyktninger som skal bosettes i norske lokalsamfunn, inkluderes på arbeidsplasser og finne sin plass i det norske skolesystemet. De skal lære seg norsk, oppdatere ferdighetene sine til å passe inn i et krevende arbeidsmarked og lære det norske samfunnet å kjenne. Det hele skal også skje uten at vi skaper en ny klasse med lavtlønnede arbeidstakere på veien.

Og selv om Ukraina ligger relativt nærme Norge geografisk, er ikke de kulturelle forskjellene nødvendigvis like små. Det vil kreve både hjerterom, husrom og tålmodighet i lang tid fremover.

Vi kan ikke ta for gitt at solidariteten varer.

Samtidig som denne integreringsjobben skal gjøres, vil Norge oppleve flere kriser som slår inn over oss. Fortsatt høye priser på energi og drivstoff, høye matvarepriser og utsikter til renteøkning kan gi store utslag på økonomien til vanlige folk.

Et slikt farvann kan være gunstig å fiske i for misnøyeprofitører på ytterste høyre fløy.

Det er riktignok svært gode grunner til at den kommende flyktningsituasjonen blir vanskelig å profittere på for innvandringsmotstandere og populister. Med Russland som mektig naboland er det i vår soleklare interesse å etablere en presedens for å stå imot aggresjon med alle midler. Krigen er også et vannskille for vår tid der demokrati står mot diktatur og frihet står mot undertrykkelse og underkastelse.

Men selv med dette bakteppet blir ikke jobben enkel. Vi kan ikke ta for gitt at solidariteten varer. Vi har en stor dugnad foran oss.